Побачила світ книга Лесі Лемех «Розмова з Серцем D. S.»

20 червня 2020 року побачила світ збірка Лесі Лемех «Розмова з Серцем D. S.».

Розмова з Серцем D.S. ‒ розмова із самим собою. Ліричні роздуми про основне: про Почуття, про Натхнення, про Серце, про Любов, про Дім.

Розмова з Серцем D.S. – коли Ти Вдома.

До книги увійшли такі публікації: «Про Поезію», «Про Почуття», «Про Правду», «Розмова з Серцем D.S.», «Про Слово», «Про Голос», «Про Натхнення», «Про Серце», «Про Дім».

М’яка обкладинка, 24 стор.

ISBN 978-617-7888-14-6

Формат  60х84 1/16

Ум. друк. арк. 1,40