Побачила світ книга Лесі Лемех «Украіна Лірична»

22 червня 2020 року побачила світ збірка Лесі Лемех «Украіна Лірична».

У книзі актуалізується особливість украінськоі ментальності, яка перебуваючи на перетині культурних регіонів Заходу та Сходу представлена архетипом Софійності і співпадає з поняттям “розумного серця”, котре рефлексує над почуттями, вірою та інтуітивними переконаннями. У фортепіанному мистецтві дуалізму “хліборобського” (емоційного) та “лицарського” (розумного) начал відповідає діалогізм Діонісійського та Аполонічного, котрий вивершується в рефлексивному мовомис-ленні Орфеічного архетипу.

Тверда обкладинка, 192 стор.

ISBN 978-617-7888-15-3

Формат  60х84 1/16

Ум. друк. арк. 11,16