Книга Анатолія Резніка – “Націоналізм як основа збереження та розвитку націй”

120.00 

М’яка обкладинка, 140 стор.

ISBN 978-617-7744-07-7

Формат 60х84 1/16

Ум. друк. арк. 8,14