Книга Василя Шляхтича – “Букет з рідних слів”

70.00 

М’яка обкладинка, 164 стор.

ISBN 978-617-7744-64-0

Формат 60х84 1/16

Ум. друк. арк. 9,53