Книга Євстахії Наконечної – “На перехресті життєвих доріг”

70.00 

М’яка обкладинка, 160 стор.

ISBN 978-617-7744-11-4

Формат 60х84 1/16

Ум. друк. арк. 9,30