Книга Юрія Пархоменка – “Теми для роздумів”

70.00 

М’яка обкладинка, 232 стор.

ISBN 978-617-7744-44-2

Формат 60х84 1/16

Ум. друк. арк. 13,02