Літературно-художній альманах “Воздвиженське рідне моє…”

70.00 

М’яка обкладинка, 28 стор.

ISBN 978-617-7744-45-9

Формат 60х84 1/16

Ум. друк. арк. 10,7