Книга Віталія Хоптинського – “Схибленими стежинами”

60.00 

М’яка обкладинка, 192 стор.

ISBN 978-617-7590-80-3

Формат 60х84 1/16

Ум. друк. арк. 11,16