Побачила світ книга Христини Полтави “Монолог”

10 вересня 2020 року вийшла в світ книга Христини Полтави “Монолог”.

Про свою книгу автор пише наступне:

“Перша збірка, як перший подих – трепетна, хвилююча, бажана. Це дітище, яке випурхнуло в світ розкриваючи думки і почуття автора, переносячи досвід і внутрішнє переживання через монолог душі.
Я подихом торкаюся життя.
Усіх глибин буття душею пізнаю.
А так як в вічності нема кінця, –
Я замовкаю, дихаю і знов живу.”

Тверда обкладинка, 92 стор.

ISBN 978-617-7888-24-5

Формат  70х108 1/32

Ум. друк. арк. 4,03