Побачила світ книга Віталія Михальчука “Відшукування сутей”

31 травня 2016 року вийшла в світ збірка Віталія Михальчука “ВІДШУКУВАННЯ СУТЕЙ”.

Відшукування сутей всього правдивого в світі є одним з головних бажань та завдань автора. Навіяти читачам прагнення чуттєвого сприйняття – мета його поезії. Намагання відкрити буття без застережень та пересудів є ключем до звільнення найвагомішого людського джерела духовності – мови, можливості якої розкриваються у цій збірочці.

М’яка обкладинка, 32 стор.

ISBN 978-617-7299-70-6

Формат  60х84 1/16

Ум. друк. арк. 1,86