Побачила світ книга Олі Мальченко “Вібропростір”

4 лютого 2013 року вийшла в світ збірка Олі Мальченко “Вібропростір”.

До книги увійшли цикли віршів: «колісниці Фебуса», «о-музне», «шалколивання», «еволюція тіла», «глибини волог», «жінки течуть звідусіль», «кохання крізь стіни Вавілону», «дереволюціонує», «третястать (або квадратування кола)», «* * * (звикле…)», «насолода поглинання (запліднення чорної діри)», «троїчність у єдинотворах», «(техноголія потрійного проникнення)», «багатовимірна о-вібрація (або модель Великого вибуху)», «le bois de Boulogne», «твотілаве», «чоловікодіва», «vaginadentate», «напівокий богинь», «оргієвогню», «соковилитий», «самицевод», «falodentata», «лови ритуального Діва», «воложачи гітар’я», «юнак із носорогами у волоссі», «півбивство», «кораблікаравелишхуни», «богиння вивищень», «дитинноквітко», «ре(горло)волюцій», «вогневидне», «вухлонезо», «лода», «відихии», «підсонне», «музе.О», «тритілáна», «рýдетвоголів», «викликаючи слину», «тореадорія», «екстазове полоння», «темне провалля», «х лм», «простірактів», «нескінченновусте (полоння палання)», «д(в)орибні», «злив(н)адівіан(о)», «незкорінням», «послоювання відчуттів», «чивлучити», «можливість вміщень», «непередбачені посухи», «каменю барвкрові», «білода», «пливня – сон», «моядо», «тасинь», «без’їжжя», «плюскут», «минулівиверження», «небезмежжя», «зміна сходжень тіла», «чорнитотем», «тигровність», «лотра», «цілов’я», «(м)лаві(сть)», «(з)повн(яво)ю», «нев(п)иння(лов)», «кривавленнятрави», «ба(гри)ва», «крізь дивньодівне», «солонить сон», «р(е/и)х(о/і)д(и/е)», «(а)ро(ма)т(во)іло(го)», «міріанда», «(л)л(о/а)н(ь)», «водо(у)рот», «(роз)пла(ви)», «(то)влите(нь)», «фал(ля)ої(с)ти», «спин», «лі(те)пло», «наповні безтеб’я», «відпустина», «оусте», «дожіноче».

М’яка обкладинка, 96 стор.

ISBN 978-966-2758-39-9

Формат  60х84 1/16

Ум. друк. арк. 5,58