Побачила світ книга Юлії Мальованої «Пряні вірші»

22 березня 2020 року вийшла в світ книга Юлії Мальованої «Пряні вірші»

Збірка “Пряні вірші” – це хаотичне нагромадення думок, вражень і спогадів. В ній не завжди прослідковується структура і начисто відсутня хронологія, як написання віршів, так і подій, що відбувається в них.

Ця збірка – вперте бажання залишити слід, долучити свій голос до мистецького хору сучасності, а також наслідок гарячої підтримки і спонукання близьких автора. Саме для них і про них цей нескінченний потік поезії.

М’яка обкладинка, 52 стор.

ISBN 978-617-7744-96-1

Формат  60х84 1/16

Ум. друк. арк. 3,02