Побачив світ літературний часопис «Мандрівник» №4

22 березня 2020 року вийшов в світ міжнародний незалежний чесько-український неперіодичний літературний часопис “Мандрівник”

М’яка обкладинка, 92 стор.

ISBN 978-617-7744-48-0 (серія)
ISBN 978-617-7744-94-7

Формат  60х84 1/16

Ум. друк. арк. 5,35