Книга Алли Журавки – “На відстані сльози”

70.00 

М’яка обкладинка, 88 стор.

ISBN 978-617-7744-40-4

Формат 60х84 1/16

Ум. друк. арк. 5,12