Книга Інни Буніної-Савотченко – “Скриня”

50.00 

М’яка обкладинка, 48 стор.

ISBN 978-617-7590-84-1

Формат 60х84 1/16.

Ум. друк. арк. 2,79