Книга Івана Тимощука – “На струнах доброти”

70.00 

М’яка обкладинка, 140 стор.

ISBN 978-617-7744-83-1

Формат 60х84 1/16

Ум. друк. арк. 8,14