Книга Людмили Буйди – “Відлуння шелесту осінньої листви”

70.00 

М’яка обкладинка, 104 стор.

ISBN 978-617-7744-66-4

Формат 60х84 1/16

Ум. друк. арк. 6,05