Книга Наталії Калиновської – “Нехай живе любові свято”

70.00 

М’яка обкладинка, 60 стор.

ISBN 978-617-7744-02-2

Формат 60х84 1/16

Ум. друк. арк. 3,49