Літературний часопис для дітей та юнацтва “Незабудка”

70.00 

М’яка обкладинка, 24 стор.

ISBN 978-617-7744-68-8

Формат 60х84 1/16

Ум. друк. арк. 1,40