Вийшла в світ книга Інги Хухри “Медова офіра”

17 грудня побачила світ збірка Інги Хухри “Медова офіра”.

Збірник інтимної, любовної та філософської лірики та поетичних прозових мініатюр.

Для широкого кола читачів. Упорядкування та загальна редакція Хухра І.С., Сіренка А. Г., Сербін М.І.

М’яка обкладинка, 148 стор.

ISBN 978-617-7184-63-7

Формат  60х84 1/16

Ум. друк. арк. 8,60