Вийшла в світ книга Євстахії Наконечної – “Іван Франко і його родинне село Нагуєвичі”

13 липня 2018 року вийшла в світ книга Євстахії Наконечної – “Іван Франко і його родинне село Нагуєвичі”. У книзі подано важливий біографічний матеріал про Івана Яковича Франка, пов’язаний з його родинним селом. А ще книга містить глибокий аналіз поетичних і прозових творів письменника, його історико-етнографічних розвідок, написаних про Нагуєвичі або в його рідному селі.

Використано ряд важливих документів і наукових досліджень про титана думки і праці.

Книга складається з шести розділів, кожен з яких завершується добіркою фотографій, що доповнюють їх, розширюючи і поглиблюючи знання читача про родинне село Івана Франка, одночасно залишаючись своєрідною ілюстрацією до його творів.

До книги увійшли такі розділи:

Розділ І
«Я згадую минулеє життя
спокійно, та без радості, без туги:
одно із нього виніс я чуття,
що я не був у нім щасливий, други.»
«Спомини»
Іван Франко

Розділ ІІ
«Свята святих землі цієї,
що у Франковій стороні »
Максим Рильський

Розділ ІІІ
Писав у Лолині, а думав про Нагуєвичі?

Розділ ІV
Образ рідного села у творах Івана Франка.

Розділ V
Що лягло на папір із глибини його серця

Розділ VІ
Переспіви.
За мотивами творів Івана Франка.

ISBN 978-617-7590-66-7

Формат 60х84 1/16.

Ум. друк. арк. 17,21

М’яка обкладинка, 296 стор.