Вийшла в світ книга Юрія Пархоменка – “Теми для роздумів”

19 червня 2019 року вийшла в світ книга Юрія Пархоменка – “Теми для роздумів”. У своїй книзі «Теми для роздумів» Юрій Пархоменко продовжує вести серію новел із людського життя. Автор бажає розказати про людину такою як вона є насправді без прикрас освіти, посади чи звання.

М’яка обкладинка, 232 стор.

ISBN 978-617-7744-44-2

Формат 60х84 1/16

Ум. друк. арк. 13,02