Вийшов у світ літературний часопис “Мандрівник” – Том 3

18 листопада 2019 року побачив світ літературний часопис для дітей та юнацтва “Незабудка”.

Міжнародний незалежний чесько-український літературний часопис для дітей та юнацтва “Незабудка”
Видавець: Товариство “Опір Західної України” в Празі (Чеська Республіка)
Головний редактор: Мґр. Олег Павлів

М’яка обкладинка, 60 стор.

ISBN 978-617-7744-73-2

Формат 60х84 1/16

Ум. друк. арк. 3,49