Вийшов в світ Літературний часопис “Мандрівник” (Випуск 2)

15 серпня 2019 року вийшов в світ Літературний часопис “Мандрівник” (Випуск 2). Чесько-український неперіодичний літературний часопис упорядником якого є Мґр. Олег Павлів.

М’яка обкладинка, 60 стор.

ISBN 978-617-7744-49-7

Формат 60х84 1/16

Ум. друк. арк. 3,49