Побачила світ книга Галини Малин “АЗИЛ”

7 лютого 2018 року вийшла в світ книга Галини Малин “АЗИЛ”.

АЗИЛ – авторська книга Галини Малин. Ця книга містить розповідь і записи про спілкування з онуками Єлизаветою і Софією.

М’яка обкладинка, 70 стор.

ISBN 978-617-7590-28-5

Формат  60х84 1/16

Ум. друк. арк. 4,07