Книга Христини Полтави “Монолог”

120.00 

Тверда обкладинка, 92 стор.

ISBN 978-617-7888-24-5

Формат  70х108 1/32

Ум. друк. арк. 4,03

Опис

Додаткова інформація про книгу