Книга Марії Слободяник “Третє століття” (переклади поезія Марини Цвєтаєвої Адама Міцкевича)

70.00 

М’яка обкладинка, 60 стор.

ISBN 978-617-7744-18-3

Формат 60х84 1/16

Ум. друк. арк. 3,49