Книга Євгенії Комісарук – “Перехрестя”

60.00 

М’яка обкладинка, 132 стор.

ISBN 978-617-7590-83-4

Формат 60х84 1/16

Ум. друк. арк. 7,67