Вийшла в світ книга Анатолія Резніка – “Націоналізм як основа збереження та розвитку націй”

4 лютого 2019 року вийшла в світ книга Анатолія Резніка – “Націоналізм як основа збереження та розвитку націй”.

Представлена магістерська кваліфікаційна робота Резніка Анатолія Станіславовича є самостійно виконаним міждисциплі-нарним дослідженням чинників державотворчого потенціалу націоналізму в контроверзах з космополітизмом та імперіалізмом, увиразнюючи питання якісних ознак людини та популяційних рис.

М’яка обкладинка, 140 стор.

ISBN 978-617-7744-07-7

Формат 60х84 1/16

Ум. друк. арк. 8,14