Вийшла в світ книга Любомири Королько – “Відтінки мого смутку”

4 червня 2019 року вийшла в світ книга Любомири Королько – “Відтінки мого смутку”

Ця книга це 10 років праці, в якій зібрані всі емоції від радості до переживання. З кожною сторінкою ви віддалятиметеся назад у часі разом з автором й розумітимете, як міняється внутрішній світ поетеси, і який вона пройшла шлях щоб видати цю книгу.

М’яка обкладинка, 132 стор.

ISBN 978-617-7744-24-4

Формат 60х84 1/16

Ум. друк. арк. 7,67